วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพ่อ


วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

ประวัติวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งความเป็นมาของวันสำคัญนี้ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์ เป็นผู้ถวายการประสูติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริ่เริ่ม หลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อ โดยที่พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสำคัญ ต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว ไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงรักใคร่และห่วงใยตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน
ทางราชการจึงได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ นี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพ่อของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
๒. เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของพ่อ และตระหนังถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีต่อพ่อ ได้แก่ การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
๓. เพื่อให้ผู้ที่เป็นพ่อได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อบุตร ธิดา และครอบครัว
๔. เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๕. เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และพระคุณของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๖. เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อ และลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี สมควรแก่การชื่นชมยกย่องของสังคมโดยทั่วไป
๗. เพื่อยกย่องพ่อดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อ

ขอบคุณข้อมูล : http://th.wikipedia.org (วันพ่อแห่งชาติ)

กลอนวันพ่อ

กลอนวันพ่อกลอนวันพ่อแห่งชาติ 
พ่อนี้ท่านแสนดี ท่านนั้นมีความเมตตา
มอบรักที่มีค่า เพื่อมอบมาประโลมใจ
ท่านเหมือนเทวดา จุติมาเพื่อมอบให้
บอกรักกลั่นจากใจ คอยคิดถึงและห่วงหา
วันนั้นที่ฉันทุกข์ พ่อมอบสุขให้ฉันมา...
 • กลอนแด่พ่อ...ผู้จากไป
  พ่อนั้นเปรียบเสมือนเสาหลัก
  พ่อนั้นเปรียบเสมือนที่พีกของลูกน้อย
  พ่อนั้นเปรียบเสมือนยอดดอย ...
 • กลอนวันพ่อ
  สองมือกร้านด่างดำพ่อตรำตราก
  ทำงานหนักสักเพียงไรไม่พักบ่น
  กลางแดดร้อนหยาดเหงื่อผุดสุดผ่อนปรน ...
 • กลอนรักพ่อ
  ไม่ใช่พ่อแท้แท้แต่ก็พ่อ
  อยากรั้งรอชีวิตท่านนั้นหนักหนา
  ทั้งที่รู้เกิดเจ็บตายของธรรมดา ...
 • กลอนแทนคำจากใจพ่อ
  ทุกเหงื่อหยด หลั่งรด นั้นเพื่อลูก
  ทุกพันผูก มีลูก ที่ผูกพัน ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น